Referanser

TT Kabel & Anlegg AS

Prosjektleveranser til rett tid, til riktig pris

907 03 555

Referanser


Gjennom årenes løp har TT Kabel & Anlegg AS utført mange mindre og større oppdrag både som hovedentreprenør og underentreprenør.  Under finner du en liste over pågående og avsluttede oppdrag

Tidspunkt

Oppdagets formål

Oppdragsgiver

Hoved/underentreprenør


Rehabilitering og sanering av underjordiske nettstasjoner

Eltel NetworksKabelgrøfter for fiber/strøm, Oslo og omegn

FiberOptic ASKabelgrøfter for fiber/strøm i Hedmark

Eidsiva Nett (FiberOptic AS)Kabelgrøfter for fiber/strøm i Ålesund

Tafjord (FiberOptichAS)Masseutskifting under sporvekslere, drenering

NRSUnderbygging av spor, Ekebergbanen

Railcom, KTPUtrulling av flatliner Østre Linje, Hokksund-Hønefoss, inkl. sporkryss, setting av kumer

Fibertech AS (Bane Jernbaneverket)Rolfsøy, Legging av 2x240tfxp i kanal, oppsetting av fordelingsskap, etablering av kanler, sporkryssing

Jernbaneverkt


2016

Graving av FTTH, styrt boring, blåsing av fiber, ca. 35 00 meter

Netel AS, TelenorNedpløying av fiberrør Dovre- og Rørosbanen, spor-/veikryssing, nedsetting av kummer

Fibertech AS (Jernbaneverket

Underentreprenør


Nedpløying av fiberrør, spor-/veikryssing, nedsetting av kummer

Fibertech AS (Jernbanverket)

Underentreprenør


Rehabilitering av Viken og Hasleruid PLO, (bomsikringsanleggg)

Fibertech AS (Jernbaneverket)

Underentreprenør


Snøberedskap Kejller Flyplass

Arnt Myrvold ASUtgraving av hustomper

Diverse

Hovedentreprenør

TT Kabel & Anlegg AS

Prosjektgjennomføring til rett tid, til riktig pris

firmapost@ttanlegg.com