Vi tilbyr

TT Kabel & Anlegg AS

Prosjektleveranser til rett tid, til riktig pris

907 03 555

Vi tilbyd mer enn et vanlig anleggsfirma

Vi gjør at for å hjelpe deg!

TT Kabel & Anlegg AS er et maskinentreprnørfirma som tilbyr tjenester innen ulike fagområder.   Vi har bred erfaring fra arbeider  innen hus og hage som drenering, byggegrop, belegningsstein mm. Videre har vi mange års erfaring med arbeid på jernbane. Vi har flere skinnegående maskiner, egne sikkerhets 

mannskaper. Vi har  bred og allsidig erfaring med arbeid lags spor.  Vi har maskiner og utstyr for å påta oss oppgaver innen bygg og anlegg. I tillegg  har vi maskinelt utstyr og kompetanse for å etablere komplette firberanlegg, samt samarbeidspartnere med erfaring innen skjøting og terminering.

Vi i TT Kabel & Anlegg AS setter kunden i "høysete"

TT Kabel & Anlegg AS

Prosjektgjennomføring til rett tid, til riktig pris

firmapost@ttanlegg.com