Bane

JERNBANE

  Skinnegådende maskiner

  Erfarne mannskaper

  Lang erfaring med arbeid    på bane

Sikkerheten i høysete!


TT Kabel & Anlegg AS har bred erfaring  med arbeid på jernbane.  Vi har maskiner og ustyr som er godkjent for bruk på bane.


Vi utfører oppdrag innen nedpløying av rør, spor-/veikryssinger  med graving/pressing/boring og generellt grunnarbeid. I tillegg har vi erfaring i å etablere andre type føringsveier som eksempelvis kanaler.


Våre mannskaper har nødvendig kompetase for arbeid på bane. Vi har erfaring fra bane ikke bare som hovedentreprenør men også som underentreprenører.

Få et tilbud!

Har du en jobb du vil ha gjort?  Bruk skjema under og fortell kort hva jobben går ut på!